MSD IDENTITA ZÁKAZNÍKA JE ONLINE CENTRÁLNA STRÁNKA SLÚŽIACA NA REGISTRÁCIU A ÚPRAVU PROFILU ZÁKAZNÍKA. VŠETKO DOSTUPNÉ NA JEDNOM MIESTE.
Získate prístup na webové stránky, ktoré obsahujú propagačné informácie o produktoch MSD, edukačné materiály pre terapeutické oblasti a ďalšie odborné zdroje.